In De Groentenloods

Groentenloods sluit de deuren

Cindy-Liliane

Cindy Franssen en Liliane Franssen-Van Wuytswinckel

Liliane Van Wuytswinckel en dochter Cindy Franssen, zaakvoerders van ‘In De Groentenloods’ sluiten op 31 december definitief de deuren. Hiermee komt helaas een einde aan de vertrouwde groentehal in onze wijk.

Jos FranssenJos Franssen, de schoonvader van Liliane, startte omwille van de Tweede Wereldoorlog met de verkoop van zelf gekweekte groenten in de Altenastraat. Voordien kweekte hij bloemen net zoals zijn ouders dat al deden in de Hoge Akker in Kontich-Kazerne.
Jos zette zich ook jaren in voor de Grote Altenaprijs, een jaarlijkse lokale wielerwedstrijd in samenwerking met wielerclub Steeds Vooraan en Café De Ster, waarvan start en finish steevast vóór zijn deur plaats vonden.

Ook Maurice Franssen, de zoon van ‘den hovenier’ stapte mee in de zaak van kinds af aan. Maurice was marktkramer in hart en ziel.
Door haar huwelijk met Maurice is Liliane naar eigen zeggen ‘ingetrouwd’ in de zaak. Er werden intussen ook groenten en fruit aangekocht op de vroegmarkt. Het ouderlijk huis en het merendeel van de serres werden afgebroken en er werd een nieuw woonhuis gebouwd, alsook een grote moderne groenteloods. Dat is intussen 18 jaar geleden.

hovenier

serres
Zo was het vroeger…

Op 3 november 2011 is Maurice helaas onverwacht overleden op 60-jarige leeftijd. Liliane bleef de groenteloods verder uitbaten, samen met dochter Cindy Franssen. De marktactiviteiten werden noodzakelijkerwijs stopgezet, aangezien het voor Liliane niet mogelijk was om met de vrachtwagen naar de groothandelsmarkt te rijden. Haar schoonbroer Carl hielp haar nog wel verder met het bewerken van de overblijvende landbouwgrond. Intussen werden deze gronden verkaveld. Binnen enkele maanden start Stefan Franssen – de zoon van Maurice en Liliane – met het bouwen van een nieuwe woning op één van deze percelen. Wat er in de toekomst met de loods zal gebeuren, werd nog niet beslist.

groentenloods

de groenteloods

Met de sluiting van de groenteloods komt er een einde aan de succesvolle familiezaak die drie generaties stand hield. Hiermee verdwijnt ook de laatste groentewinkel uit Kontich. Dat vinden Liliane en Cindy een zeer jammere evolutie. Ze steken ook niet onder stoelen of banken dat de leefbaarheid van dergelijke kleinhandels er niet beter op geworden is door de concurrentie met de grootwarenhuizen. Ook het feit dat de gemiddelde Vlaming eigenlijk te weinig groenten en fruit eet, is daar niet vreemd aan. Zelfs het vernieuwde circulatieplan zou hun parten gespeeld hebben.

Liliane en Cindy wensen hun klanten ook via deze weg van harte te bedanken voor hun jarenlange trouw.  En blijkbaar waren dat niet enkel wijkbewoners, maar kwamen er ook klanten uit gans Kontich en tot ver daar buiten.
Tot 31 december kan je er nog terecht voor je laatste groe(n)ten. Om 15 u. gaat de deur definitief dicht.

De wijkwerking wenst Liliane een deugddoend en welverdiend pensioen toe na 43 jaar groenteverkoop en ook Cindy wensen we veel succes met haar paardenstalhouderij in Reet. Liliane liet alvast weten dat ze de initiatieven van de wijkwerking ook in de toekomst zal blijven steunen en waar nodig een handje zal toesteken. We zijn Liliane en Cindy erg dankbaar voor het enthousiasme waarmee zij steeds hun medewerking verleenden aan de wijkactiviteiten. Helaas is dit niet onze enige sponsor die het voor bekeken houdt: ook Garage Gonthier op de Antwerpsesteenweg sloot eind 2015 de deuren in Kontich en verhuisde naar Walem.