BIN Altenawijk

In maart 2018 werden de eerste plannen gesmeed om een buurtinformatienetwerk (BIN) in de Altenawijk op te richten.  Wens je hier aan mee te werken, stuur dan snel een berichtje naar altenawijk@gmail.com.
Registreren als BIN-lid kan hier voorlopig nog niet. Deze mogelijkheid komt er binnenkort wellicht wel.

Zie je verdachte situaties dan bel je best het noodnummer 101 of je neemt contact met Politie Hekla of met de wijkagenten: inspecteur Guy Konings en inspecteur David Wuyts van ‘wijksector west’. U kunt hen bereiken via kontich@politiehekla.be of via het telefoonnummer 03 444 00 13. Meer info over het wijkteam vind je terug op www.politiehekla.be/kontich.

Hoe werkt een BIN?

Als je als BIN-lid verdachte situaties, personen, leurders, voertuigen of gedragingen opmerkt in je buurt, verwittig en informeer je de politie. Dit doe je door zonder twijfelen te bellen naar het noodnummer 101. Geef je voldoende concrete gegevens mee en beschouwt 101 je melding als ernstig, dan worden alle aangesloten bewoners van jouw BIN telefonisch ingelicht.

Een ingesproken bericht wordt automatisch verstuurd naar elk opgegeven telefoonnummer. Je kan dit ingesproken bericht beluisteren via je vaste telefoon of je gsm. Indien je telefoon niet opneemt, contacteert het systeem het tweede of derde nummer dat je hebt doorgegeven (bijvoorbeeld je gsm-nummer of het nummer van je echtgenoot). Heb je een antwoordapparaat, dan wordt de boodschap hierop opgenomen en niet meer herhaald. Door op het einde op toets 2 te drukken, bevestig je dat je het bericht gehoord hebt.

De politie gaat na wat er aan de hand is en kan een patrouille sturen. De BIN-leden zijn intussen alert, steken de lichten aan en verwittigen de politie als ze de verdachte(n) opmerken of om onmiddellijk nieuwe feiten door te geven. Zo kan de politie gericht interventiepatrouilles aansturen om de verdachte(n) verder op te sporen.

Nadien geeft de politie feedback aan de BIN-coördinatoren.

Advertenties