BIN Altena

Als Altenisten dragen we onze wijk een warm hart toe. We houden van waar we wonen en de ongedwongen samenhorigheid maakt dat we ons hier allen goed thuis voelen! We willen graag dit veiligheidsgevoel verder aansterken door een Buurt Informatie Netwerk op te richten: BIN Altena.  Het is hier goed en veilig wonen, maar met de recente inbraken in onze wijk nog in het achterhoofd willen we daar als wijk ook graag actief mee aan werken.

Om een BIN op te richten heb je natuurlijk ook leden en straatverantwoordelijken nodig… Daarom een WARME OPROEP om nu reeds je interesse te tonen om lid te willen worden van onze eigen BIN Altena!

De BIN-coördinator (David Druyts) of één van de straatverantwoordelijken zal je daarna contacteren om zich voor te stellen en wat meer uitleg te geven zodat je de werking volledig begrijpt voordat je je hierbij aansluit.

Stuur een e-mail met je naam, voornaam, adres en telefoonnummer naar binaltena2550@gmail.com.

of

steek een brief in de bus op Antwerpsesteenweg 88 met je naam, voornaam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres in een gesloten omslag met de vermelding BIN Altena.

of

vul onderstaand formulier in:

Hoe werkt een BIN?

Als je als BIN-lid verdachte situaties, personen, leurders, voertuigen of gedragingen opmerkt in je buurt, verwittig en informeer je de politie. Dit doe je door zonder twijfelen te bellen naar het noodnummer 101. Geef je voldoende concrete gegevens mee en beschouwt 101 je melding als ernstig, dan worden alle aangesloten bewoners van jouw BIN telefonisch ingelicht.

Een ingesproken bericht wordt automatisch verstuurd naar elk opgegeven telefoonnummer. Je kan dit ingesproken bericht beluisteren via je vaste telefoon of je gsm. Indien je telefoon niet opneemt, contacteert het systeem het tweede of derde nummer dat je hebt doorgegeven (bijvoorbeeld je gsm-nummer of het nummer van je echtgenoot). Heb je een antwoordapparaat, dan wordt de boodschap hierop opgenomen en niet meer herhaald. Door op het einde op toets 2 te drukken, bevestig je dat je het bericht gehoord hebt.

De politie gaat na wat er aan de hand is en kan een patrouille sturen. De BIN-leden zijn intussen alert, steken de lichten aan en verwittigen de politie als ze de verdachte(n) opmerken of om onmiddellijk nieuwe feiten door te geven. Zo kan de politie gericht interventiepatrouilles aansturen om de verdachte(n) verder op te sporen.

Nadien geeft de politie feedback aan de BIN-coördinatoren.

De wijkagenten van de Altenawijk zijn inspecteur Guy Konings en inspecteur David Wuyts van ‘wijksector west’ van politiezone Hekla. Je kan hen bereiken via kontich@politiehekla.be of via het telefoonnummer 03 444 00 13. Meer info over het wijkteam vind je terug op www.politiehekla.be/kontich.