Historiek

Het grondgebied waar de Altenawijk gelegen is, maakte eeuwen geleden deel uit van het domein Pluyseghem. Het domein strekte zich uit van de Prins Boudewijnlaan tot de Antwerpsesteenweg en van de Molenstraat tot de grens met Edegem.

Waar nu de Pieter Potstraat is (het voormalig fabrieksterrein van betonfabriek De Meyer) zou ooit een middeleeuws kasteel gestaan hebben op een heuvel omgeven met twee hoevijzervormige slotgrachten.  In 1427 maakte Pieter Pot er zijn ‘huysinge van plaisantie’ van, zijn buitenverblijf. De dreef die van het kasteel naar de heerbaan liep, werd later de Edegemsesteenweg. De huidige Pluyseghemstraat is een paralelstraat en kwam er pas later bij. De heerbaan is nu de Antwerpsesteenweg.
Bron: Kontich-Waarloos Hier en Nu, januari 2009, auteur Frank Hellemans.
Lees hier het artikel.

Op deze Ferrariskaart zie je ‘Conticq’ in 1777 met ‘Chateau Altena’ en ‘Cse Pluysegem’ (Cense of cijnshof, een pachthof of grote hoeve) en ‘Chateau Baoutersem’.

kaart Altena 1777

kaart uit 1777

Klik op onderstaande kaart om in te zoomen.

Toponymische kaart gebaseerd op een kaart uit 1807 (Bron: Toponymie van Kontich en Lint – Prof.Dr.R.Van Passen)

Op deze kaart uit 1807 werden enkele straten in stippellijnen getekend die na 1807 aangelegd zijn (Altenastraat, Helenaveldstraat, …). Ook de spoorlijn die intussen verdwenen is (o.a. achter de Helenaveldstraat) werd in stippellijn gemarkeerd. Je ziet het toenmalig Altenakasteel en het domein errond. Het kasteel van Pluyseghem (links) en het kasteel van Boutersem (rechts).
Waar vroeger “de nieuwe molen” of “hoogmolen” stond aan de Heerbaan (Antwerpsesteenweg) ontstond later de Altenastraat. De Hoogmolenlaan ontleende haar naam aan deze molen. Je ziet ook de Abelenlei of Steentjeslei die de Pluyseghemstraat met de Antwerpsesteenweg verbond. Een stuk van de Edegemsesteenweg (Potsdijk) bestond toen al.

Geschiedenis van het Altenaklooster:
Het gebouw waar tot voor kort de Altenataverne gevestigd was, maakte voordien deel uit van een groter geheel: het Altenaklooster. Een deel ervan werd in 2002 gesloopt en er werden serviceflats gebouwd. In 2017 werd gestart met een grondige renovatie van het landhuis. Daar komt de nieuwe toegang naar de kapel (Cultuurpunt Altena). In die Cultuurhuis Altena komt ook een nieuwe Bistro Altena. De Academie voor Woord en Muziek heeft er intussen haar intrede genomen in september 2018.

Voordien was het een kasteel dat dateerde van 1860-1870. Het gebouw werd in 1874 verkocht aan de zusters van de Heilige Harten. Het kasteel werd toen betrokken door religieuzen en wezen van het Antwerpse instituut “Mère Jeanne”. In het vierde kwart van de 19de eeuw werd de grote neogotische kapel opgetrokken. Deze kapel is intussen in handen van de gemeente die de nodige renovatiewerken liet uitvoeren. De kapel doet nu dienst als Cultuurpunt Altena.

Op de plaats waar het Altenakasteel stond, zouden vroeger andere gebouwen gestaan hebben, onder verschillende namen. Eén ervan is “hoeve thof tAltena” in de 16de eeuw. In de middeleeuwen stond er een grote hoeve, Nackersgoed geheten.

Bron: De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed.
Lees hier de volledige tekst.

Altena: kasteel en hoeve.
Lees het artikel “Altena: kasteel en hoeve” op de site van het museum voor heem- en oudheidkunde.
Uit: KONTICH WAARLOOS Hier en Nu, maart 2009, auteur Frank Hellemans

 

Kaart uit 1945 met aanduiding van de inslagen van de V-bommen.

Recente geschiedenis van de wijk
(Bron: Alternatiefje dec.2006, auteur eRWee)

Dit historisch overzichtje (wat niet de pretentie heeft volledig te zijn) starten we op het tijdstip dat Pluyseghemstraat, Bochtstraat, Antwerpsesteenweg en Edgemsesteenweg (geen gebouwen tegenover V.T.I.) reeds bestonden. Ook de Helenaveldstraat bestond, voor wat betreft het gedeelte vanaf de Antwerpsesteenweg tot de achterkant van de panden van de alleenstaande woningen in de Biesaard. Maar het was een verharde aardeweg met langs weerszijden hoge platanen (?). De Altenastraat was er eveneens en dit vanaf de Antwerpsesteenweg tot de achterkant van hoger genoemde panden.

Dit stukje Altenastraat was een karrenspoor met hier en daar een lindeboom. Het gebied tussen de huidige Biesaard en de Edegemsesteenweg, en de verlengingen van de toenmalige Helenaveldstraat en Altenastraat was een weiland dat ongeveer een meter dieper lag dan het straatniveau van de Edegemsesteenweg (vergelijk het weiland naast de oude spoorwegberm achter de woningen van de Helenaveldstraat).

Toen de Zusters Dienstmaagden van Jezus en Maria, beter gekend als de “Zusters van Altena” eigenaars van deze gronden, dit weiland verkochten aan de grondverkavelaar Matexi, begon een nieuwe wijk te groeien. Matexi verkavelde en werkte nauw samen met Gebo, de verkoopmaatschappij van woningen, en de bouwfirma Van Camp-Rijmenans. Ze vormde als het ware een triumviraat. Daar waar er straten moesten komen, werd de diepte opgevuld met grond afkomstig van de Wezenberg te Antwerpen (nu de plaats waar het Wezenbergzwembad, complex De Singel en het conservatorium zich bevinden) die toen juist geslecht werden. De straten werden aangelegd door de firma Blondé-Van Steenbeeck uit Boechout. Alleen de onderlagen werden aangebracht, dus geen asfalt of voetpaden, de afwerking gebeurde na de bouwwerken. Begrijpelijk natuurlijk, maar dit gaf voor de bewoners van het eerste uur wel veel modder en slijk in regen en wintertijd.

De bouwwerken door Van Camp-Rijmenans namen een aanvang begin 1963 met de tweede huizengroep op de linkerzijde van de Helenaveldstraat (van op de Edegemsesteenweg gezien). Het huis met nr. 106 werd het eerst afgewerkt en fungeerde vanaf 30-08-1963 lange tijd als “kijkwoning”.

De verkoop door de firma Gebo vlotte zeer goed alsook de bouwwerken in de Helenaveldstraat en Altenastraat aan de rechterkant (van op de Edegemsesteenweg gezien). Ze verliepen zo snel dat reeds in juli 1964 de eerste bewoners hun intrek in hun nieuwe woonst konden nemen. Op deze wijze werd de wijk omsloten en aanvankelijk genoemd naar de promotor namelijk GEBO-WIJK. Aardgas was in België in aantocht en de gasmaatschapij blokletterde in koeien van letters: “DEZE HUIZEN WORDEN UITGERUST VOOR AARDGASCOMFORT”. Er moest evenwel nog enkele jaren gewacht worden vooraleer het aardgas in de wijk beschikbaar was.

luchtfoto wijk (2)

Nadat de bouwwerken grotendeels voltooid waren in de Helenaveldstraat en Altenastraat kwamen de andere straten aan de beurt (de Mina Telghuislaan was in deze verkaveling niet opgenomen). Eind 1966 waren praktisch alle woningen voltooid, sommigen moesten nog afgewerkt worden.

Een Reactie op “Historiek

  1. Ik was er mij niet van bewust dat er zoveel V-bommen in Kontich zijn terecht gekomen. Zijn er inwoners van onze wijk die daar nog herinneringen aan hebben? Zijn er toen slachtoffers gevallen in Kontich? Zijn er nu nog ergens sporen van die inslagen terug te vinden ( bomkraters )?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s