Reageren op RUP Altena

Op 17 december ’20 werd het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Altena voorgesteld tijdens een online participatiemoment. Met dit RUP wil het gemeentebestuur de leefbaarheid en veiligheid in het Altenadomein verhogen. De verschillende opties om het verkeer te verminderen worden besproken. Er worden ook alternatieve ontsluitingswegen voorgesteld als aanvulling op de bestaande toegangsweg of ter vervanging ervan, zowel voor gemotoriseerd verkeer als voor de zwakke weggebruikers. Tijdens het inspraakmoment kwamen ook nog enkele bijkomende alternatieven ter sprake. Op onze webpagina altenawijk.be/rup-altena hebben we al deze alternatieven opgelijst en uitgetekend.

In het RUP Altena wordt geconcludeerd dat het behoud van de bestaande toegangsweg in combinatie met een nieuwe ontsluitingsweg via de Mina Telghuislaan de meest optimale onsluitingssituatie creëert. Hierdoor zou het verkeer in het park beter gespreid worden en de verkeersveiligheid en de leefbaarheid binnen het park verhogen, aldus het RUP.
Volgens de betrokken schepen Van Elshocht is het echter nooit de bedoeling van het gemeentebestuur om meerdere wegen aan te leggen en gaat het om een of-of-of-verhaal en geen en-en-en-verhaal.
Tegen deze ontsluiting via de Mina Telghuislaan kwam meteen protest. Sinds enkele dagen circuleert een petitie hieromtrent. De initiatiefnemers doen een warme oproep om de petitie op https://tinyurl.com/19ubkhj9 te ondertekenen indien je niet akkoord bent met de (bijkomende) ontsluiting via de Mina Telghuislaan.

affiches in het park

Nu dat het (‘nieuwe’) klooster aan de Antwerpsesteenweg eigendom is van Gemeente Kontich, biedt dat ook de mogelijkheid om via dat domein een veel kortere nieuwe ontsluitingsweg aan te leggen. Dat was alvast het voorstel dat tijdens het participatiemoment door het publiek naar voor werd geschoven als alternatief tracé. Ook daarover lees je meer op onze webpagina.

Je kan het volledige RUP nalezen op https://www.kontich.be/rup-altena.

Grijp nog snel je kans om je opmerkingen over het RUP te sturen naar  vergunningen@kontich.be of om eventuele voorkeuren bekend te maken. Dat kan nog tot en met donderdag 11 februari 2021.

Alvast bedankt om samen met ons gemeentebestuur na te denken over de toekomst van ons park. Ons sprookjespark. Dan kunnen wij en ook de komende generaties nog lang genieten van deze groene long in onze wijk. Een park waar het fijn is om te vertoeven, te wandelen, te sporten, school te lopen, te picknicken, een terraske te doen, cultuur te snuiven, te chillen, te wonen, te musiceren of wat dan ook. En als het enigszins kan, laat je auto dan maar buiten het park.

Altenatiefje 2020

Want een jaar zonder wijkkrantje, dat is geen alternatief.

RUP Altena

Ben je al ingeschreven voor het participatiemoment op donderdag 17 december van 20.30 u. tot 22 u.? Dit is een online infoavond (webinar) georganiseerd door Gemeente Kontich rond het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Altena.
Zeker doen!
Meer info en het inschrijvingsformulier vind je hier.

Nieuw zebrapad

Onze wijk is een zebrapad rijker: in de Altenastraat t.h.v. de Mina Telghuislaan. Deze oversteekplaats wordt vaak gebruikt door schoolgaande kinderen en wandelaars die via de Mina Telghuislaan naar het Altenapark gaan.

Nieuw zebrapad in de Altenastraat (foto Alain Giebens)

In het voorjaar werd reeds de uitbreiding van de zone 30 in Kontich uitgerold en werd ook de maximumsnelheid in de Altenastraat verlaagd tot 30 km/u. maar dat belet veel automobilisten niet om toch nog stevig op het gaspedaal te duwen. De Altenastraat en Helenaveldstraat krijgen nog steeds behoorlijk wat doorgaand verkeer te slikken. Tal van wijkbewoners zijn vragende partij om deze snelheidsbeperking strikter te controleren.

Ken jij de reglementering nog i.v.m. zebrapaden?
Een voetganger moet een zebrapad gebruiken als dat zich binnen de 30 meter bevindt van de plaats waar hij de weg wil oversteken.
In de regel heeft de voetganger voorrang aan een zebrapad. Als automobilist of fietser moet je dus stoppen voor een voetganger die het zebrapad aan het oversteken is of die op het punt staat dat over te steken.
Dit geldt niet als een fietser het zebrapad wil oversteken, tenzij hij de fiets aan de hand heeft.
Deze voorrang is evenwel niet absoluut. De voetganger moet kijken of de automobilist hem wel gezien heeft en of die wel tijdig kan stoppen.
Het is de verplichting van de automobilist om het voetpad slechts met matige snelheid te naderen.
Je mag geen andere bestuurder inhalen die vertraagt of stopt voor een zebrapad. Je mag je wagen al evenmin parkeren op een zebrapad of tot vijf meter daarvoor. Je mag in die zone ook niet stilstaan om bijvoorbeeld mensen uit je wagen te laten stappen.

Alvast bedankt aan Gemeente Kontich voor het nieuwe zebrapad! Hopelijk zal dit de veiligheid van de zwakke weggebruiker ten goede komen. 

Enquête Bistro Altena

De renovatie van het Altenalandhuis is intussen al een tijdje een feit. Een nieuwe uitbater voor Bistro Altena is er nog steeds niet. Tijd om daar verandering in te brengen, vonden Wim & Tine van Zomerbar Barbaar. Zij hebben zich kandidaat gesteld en informeren graag even naar jullie voorkeuren via deze korte enquête.

Evenementen uitgesteld

We hadden het ook liever anders gezien, maar het ziet er niet naar uit dat Covid-19 bedwongen zal zijn tegen begin oktober. Wijkwerking Altenawijk heeft dan ook beslist om dit jaar geen garageverkoop en rommelmarkt te organiseren en niet te wachten op richtlijnen van de overheid. Het lijkt ons geen verstandige keuze om vele honderden bezoekers naar onze wijk te lokken die allemaal tussen dezelfde voorwerpen zitten te snollen, zelfs niet wanneer iedereen de veiligheidsvoorschriften zou respecteren of wanneer we de bezoekersaantallen zouden beperken.  We zijn er van overtuigd dat we op jullie begrip mogen rekenen, al beseffen we dat het niet leuk is om twee jaar op rij met je koopwaar opgezadeld te blijven. Gelukkig zijn er nog andere mogelijkheden om deze spullen kwijt te geraken of wellicht lukt het wel om ze (nog eens) tot een volgende editie te bewaren.

Om die zelfde redenen zullen er dit jaar ook geen wijkfeesten plaatsvinden.
Tot onze grote spijt zit een wereldkampioenschap wc-werpen in zomerbar Barbaar er ook niet in dit jaar.

Wat het Altenatiefje betreft – ons 3-maandelijks wijkkrantje – slaan we de lente- en zomereditie over. Uiteraard worden de sponsorcontracten automatisch een half jaar verlengd. In september hopen we een volgende editie te mogen bezorgen. Dringende berichten kan je terugvinden op onze website of sociale media, mocht dat nodig zijn.

Voor zover we weten, is onze wijk voorlopig behoorlijk goed gespaard van Covid-19 en hopelijk kunnen we dat op deze manier zo houden. We kunnen dus maar best met zijn allen de regels respecteren, afstand houden, mondmaskers dragen waar nodig, de handen regelmatig ontsmetten en onnodige contacten en verplaatsingen vermijden of beperken,  zodat we zo snel mogelijk weer het normale leven kunnen hervatten. Geniet van de zomer en je vakantie, ook al is dat misschien iets dichter bij huis dit jaar. 

Keep safe!

Altenatiefje december 2019

Een warm boekje van een warme wijk.

Veel leesplezier!

Kerst in ’t Park

 

Jawel, je leest het goed: we ruilen deze keer ’t weike in voor ’t park. We mogen gebruik maken van het landhuis in het Altenapark. Daar kunnen we genieten van alle comfort en maken we het gezellig en is er ook voldoende ruimte voor de jeugd. Voor de liefhebbers van de buitenlucht voorzien we ook de nodige warmte op het terras. Bij droog weer kunnen we ons springkasteel zelfs bovenhalen.

Hou de Kerstman maar in de gaten tussen 15 u. en 16 u., dan maakt hij een ritje door de Altenawijk. Uiteraard heeft hij ook wat lekkers bij en een verrassingspakket voor de kinderen die de kleurplaat inkleuren (zie Altenatiefje). Je vindt hem vanaf 16 u. in landhuis Altena. Er wordt ook een gratis workshop kerstknutselen voorzien voor de kinderen.
De hartverwarmende dranken zullen zeker niet ontbreken: warme choco, glühwein, jenever, cava, …

Deze keer zal huiskamerrestaurant Conblani in de Edegemsesteenweg voor een heerlijke kerstsoep en wildragout zorgen. De kookploeg van Wijkwerking Altenawijk zorgt ook voor een kindergerecht. Wie de voorkeur geeft aan een vegetarische variant, zal ook aan zijn trekken komen. Een dessertje maakt het kerstmenu compleet. Dit alles wordt geserveerd in onze ‘pop-up’ Bistro Altena.

Om zeker te zijn dat er voldoende is voor iedereen, vragen we om je menu’s te reserveren. Dat kan tot en met 8 december op deze pagina. Betalen gebeurt ter plaatse.

Van harte welkom. En breng gerust je buren mee.

Kinderfuif Maurice

Maurice Lambrecht, het 5-jarige zoontje van Christophe Lambrecht, zette een actie op poten voor De Warmste Week: hij organiseert op zondagmiddag 1 december een kinderfuif op zijn school Altena. De opbrengst daarvan schenkt hij aan de Belgische Cardiologische Liga

Begin dit jaar verloor Maurice zijn papa Christophe Lambrecht aan hartfalen: “Ik wil nooit meer dat er papa’s zijn van wie hart stopt met kloppen”, verklaarde Maurice in een interview op Studio Brussel. Zijn papa was presentator op StuBru. Christophe bood vorig jaar nog spontaan zijn hulp en warme stem aan bij Sprookjespark Altena.

De regenboog van Maurice

Maurice heeft al enkele top-dj’s kunnen strikken: Marcel Coppens, het Zwarte Pieten Soundsystem en Sander van Ketnet.
Hij kan ook rekenen op de steun van zijn mama. Zij krijgen bovendien medewerking van tal van vrijwilligers van de Altenaschool, zowel leerkrachten als ouders. Wijkwerking Altenawijk zal zondag ook haar steentje bijdragen aan de kinderfuif en serveert de warmste hotdogs, met of zonder choucroute. Welkom op de speelplaats in onze Bar Altegaar!

De inkom voor de fuif bedraagt 5 euro. Ouders met een ticket mogen gratis binnen. Wie nog een ticket wil, heeft pech: op 28 november waren alle kindertickets uitverkocht.   Wie dat wenst, kan nog een steunkaart kopen op kinderfuif.tickoweb.be.

Zondag 1 december – 14  u. – 18 u.
Altenaschool – Edegemsesteenweg 116, Kontich

Garageverkoop Altenawijk AFGELAST

Vanwege de voorspelde slechte weersomstandigheden hebben de organisatoren van de 13de garageverkoop & rommelmarkt in de Altenawijk helaas moeten beslissen om het evenement af te gelasten. De verkopers die zich hebben ingeschreven zullen een e-mail ontvangen.